Førstegangsinnsending

  • Link til planbeskrivelsen i full størrelse finner du her.
lpe paradis midt plan

Juryrapporten

  • Link til juryrapporten i full størrelse finner du her.
lpe juryrapport paradis
  • Se de fire opprinnelige arkitektforslagene her.

Presentasjon holdt for medvirkningsgruppen 13. juni

  • Link til presentasjonen i full størrelse finner du her.
lpe ghilardi juni

Presentasjon holdt for politikere, administrasjon og medvirkningsgruppen 12. mars

  • Link til presentasjonen i full størrelse finner du her.
lpe konkurranse presentasjon

Oppsummering nabomedvirkning 23. januar

  • Link til presentasjonen i full størrelse finner du her.
lpe presentasjon

Arkitektkonkurransen

  • Link til presentasjonen i full størrelse finner du her.
lpe konkurranse paradis