Effektive kollektivløsninger, sterke bysentrum, og et urbant levemønster er den sterkeste driveren for hvor folk flest og deres barn vil velge å bosette seg.

Nicolay Schreuder,

Bane NOR Eiendom

Vi vil være med å stimulere til utviklingen av attraktive arbeidsplasser og bomiljø. Intensjonsavtalen som gir Aker BP muligheten til å flytte til Paradis gir området en god start.

Torstein Storækre,

FP Eiendom

Prosjektet understøtter at Stavanger er regionens viktigste og mest attraktive bo- og arbeidssted. En gyllen mulighet for å etablere tusenvis av sentrumsnære arbeidsplasser.

Alfred Ydstebø,

Base Property

Paradis blir den nye, urbane bydelen i Stavanger. En selvstendig del av byen som trekker til seg mennesker som vil jobbe, bo og leve nær byen – ved sjøen. Utbyggere er Bane NOR Eiendom, FP Eiendom og Base Property.

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsutviklere og utvikler attraktive og effektive kollektivknutepunkter og bidrar aktivt i by- og stedsutviklingen i Norge. De årlige investeringene er på ca. 1,2 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendoms portefølje omfatter all norsk jernbaneeiendom. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter, og anslått brutto verdi på porteføljen er 46 milliarder kroner.

Sentralt i Bane NOR Eiendoms virksomhet står å tilby de togreisende gode fasiliteter, samt å tilrettelegge for et best mulig kommersielt tilbud på stasjonene. I tillegg tilbyr Bane NOR Eiendom funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg til togoperatørene. Bane NOR Eiendom har 200 ansatte.

FP Eiendom er Aker ASAs eiendomsutviklingsselskap.

Aker har vært i fast eiendom siden 1981 og utviklet noen av landets mest populære kontor-, bolig- og butikkområder som Aker Brygge og Nydalen på 1990-tallet.

I nyere tid har selskapet blant annet utviklet Fornebuporten utenfor Oslo, der det foreligger planer om å bygge Verdenshavets hovedkontor (Norges høyeste bygning), samt et av Skottlands største kontorområder, Aberdeen International Business Park.

Base Property er et eiendomsutviklingsselskap basert i Stavanger. Selskapet ble etablert i 2007 og er et heleid datterselskap av Base Gruppen AS.

Selskapet utvikler eiendom innen næring og hotell. Siden etableringen har konsernet utviklet over 170.000 m2 eiendom og har rundt 200.000 m2 under utvikling i ulike prosjektfaser.