Medvirkning

Vi er opptatt av en grundig medvirkningsprosess. Derfor inviterer vi naboer, idrettslag, sameier, velforeninger, skoler, næringsdrivende, arkitekter, politikere, ungdommens bystyre, institusjoner og ansatte i kommunen til workshoper og medvirkningsmøter.

7. januar ble det holdt informasjonsmøte i regi av kommunen, mens det ble holdt workshoper for å gi innspill til arkitektene 23. januar og 12. mars. 13. juni ble det avholdt et medvirkningsmøte med arkitektkontoret vi går videre med.

Vi går nå inn i en ny fase, reguleringsfasen, men det vil bli holdt nye medvirkningsmøter i forbindelse med høringsrundene høsten 2019.

Oppsummering medvirkningsmøtet 13. juni

lpe medvirkning 13.06

Oppsummering workshopen 12. mars

lpe medvirkning 2

Oppsummering workshopen 23. januar

lpe presentasjon