Medvirkning

Vi er opptatt av en grundig medvirkningsprosess. Derfor inviterte vi naboer, idrettslag, sameier, velforeninger, skoler, næringsdrivende, arkitekter, politikere, ungdommens bystyre og ansatte i kommunen til workshop 23. januar.

12. mars ble det holdt en ny workshop, da ble de innkomne arkitektforslagene presentert.

  • Les mer om den første workshopen her.
  • Innspillene har vi sendt videre til de fire kontorene som er med i arkitektkonkurransen.
  • Presentasjonen fra den siste workshopen finner du her.

Oppsummering workshopen 12. mars

lpe medvirkning 2

Oppsummering workshopen 23. januar

lpe presentasjon