Heftig debatt om Paradis-navnet

Etter at utbyggingen i Paradis tok ny sats har også debatten om bruken av navnet på vestsiden av Hillevågsvatnet skutt fart.

I et innlegg i Aftenbladet 25. januar mener blant annet Rolf Skjelstad i Byutviklingens lange linjer at navnet er stjålet, og lignende kommer også fra andre samfunnsdebattanter. 14. mars hevder for eksempel Thomas Bendiksen, medlem i kommunalstyret for byutvikling og medlem i Miljøpartiet De Grønne, at det å kalle området vest for Hillevågsvatnet for Paradis er historieløst.

Jeg skal ikke ta stilling til det, men det kan være greit med et tilbakeblikk.

Eksempelet Kvernevik

Et lignende og ikke altfor gammelt eksempel er Kvernevik, som fram til for rundt 50 år siden var navnet på en vik innerst i bukta nedenfor brannstasjonen – i Kvernevik.

Området som i dag heter Kvernevik het Nordre Sunde (ofte skrevet Nore Sunde) fram til utbyggingen begynte for alvor på midten av 1960-tallet. Da ble området fra denne viken, via Smiodden og Københavnerbukta til Hafrsfjord bru kalt for Kvernevik, mens ett av boligfeltene i noen år gikk under navnet Sunde Hageby (Svaneveien og Terneveien).

I jernbanekretser har området ved den gamle godsterminalen blitt kalt for Paradis siden 1950-tallet, og i 2007 ble det mer eller mindre offisielt. Det var da Jernbaneverket (nå Bane NOR) etablerte Paradis Stasjon, samtidig som godsterminalen ble flyttet til Ganddal.

Født i 1686

Det som i dag kalles Paradis ligger både i Eiganes og Våland og Storhaug bydeler. Området ble første gang nevnt med dette navnet i 1686, da tilhørte Paradis Hetland herred – og ble en del av Stavanger ved byutvidelsen i 1866.

Bykartet fra 1855.

Paradis på Lagård framgår første gang på bykartet fra 1855. Paradis er tegnet inn der den sørlige delen av Lagård gravlund ligger (skrevet som Paradiis), altså i den nordre delen av «nye» Paradis. Stedet ligger ved det som i dag heter Paradisveien og som fortsetter på vestsiden av Hillevågsvatnet som Consul Sigval Bergesens vei.

På et tilsvarende kart fra 1864 er navnet flyttet til østsiden av Hillevågsvatnet.

Like sør for Strømsbrua ligger boligprosjektet Paradis Brygge, og sør for det igjen Kulimportkaien. Hvor langt grensene for Paradis flyttes i dagligtalen kommer an på hvor mange boliger som til slutt bygges, og ikke minst på dem som bor der. Stedsnavn på områder er organiske, grenser er ikke hugget i stein. Endringer i stedsnavn er en naturlig del av utbygginger. Sånn var det i Kvernevik, sånn er det i Paradis.

Derfor er Paradis mer enn en flekk rundt den sørlige inngangen til Lagård gravlund. Derfor er Paradis i dag området mellom brua over Lagård gravlund i nord (Paradisbrua) og Strømsbrua i sør.

På begge sider av Hillevågsvatnet.

  • Artikkelforfatteren er informasjonsansvarlig i Base Gruppen – og for utbyggingen i Paradis Midt og Nord.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *